Welkom op de website van het Wogmeers Vocaal Ensemble 

In een aantal dorpsbladen en andere media is per abuis een verkeerde datum en/of aanvangstijd vermeld.
De hieronder genoemde datum en aanvangstijd is juist.
 

Zondag 26 mei 2019, aanvang 16.00 uur, in de Hensbroeker Kerk, Kerkweg 2 te Hensbroek

zingt het Wogmeers Vocaal Ensemble haar zomerconcert met de titel 

"Vrede, Vrijheid en Vreugde!"

onder leiding van 

Thom ten Harkel

m.m.v. organist Hans Weenink 

.........................................

Reserveren van kaarten: 

Betalen aan de kassa is mogelijk, maar voor Hensbroek geldt: Reserveren is gewenst.
 De kerk is 26 mei open voor publiek vanaf 15.30 uur.

U kunt kaarten reserveren door het totaalbedrag over te maken op NL84RABO0138030707
t.n.v. Wogmeers Vocaal Ensemble met vermelding van uw naam en het gewenste aantal kaarten.

Via 06-10622273 kunt u ook kaarten bestellen, maar wacht niet tot het laatste moment, want vol = vol

 

Dit concert wordt vrijdagavond 20 september 2019 herhaald in de Bavokerk te Ursem.
Praktische informatie over het concert in Ursem volgt. 

 Privacybeleid logo

kerst 2014 8i

Onze dirigente Didy Coljée was vorig jaar mei betrokken bij een ernstig ongeval.
Op dit moment werkt zij nog steeds met veel doorzettingskracht aan haar herstel.
Didy heeft de hoop en de wens na de zomervakantie weer te kunnen dirigeren. Tot die tijd heeft het
Wogmeers Vocaal Ensemble een prima plaatsvervanger in de persoon van Thom ten Harkel.

......................................

Op dit moment telt het koor 19 leden, verdeeld over vier stempartijen, maar zeker
onze tenoren en alten kunnen versterking gebruiken......

Heb je plezier in het zingen van oude koormuziek, ben je bereid om thuis te studeren?
Ga je een muzikale uitdaging niet uit de weg?

Versterk ons koor met jouw stem...

We repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Hensbroekerkerk, Kerkweg 2 te Hensbroek.

Minimaal tweemaal per jaar verzorgt het Wogmeers Vocaal  Ensemble een concert in deze monumentale kerk uit 1658.

            Heb je belangstelling?  Neem contact op met een van de bestuursleden,
                                                   zij vertellen je graag meer (Zie Contact)                                                    

 

Sponsoren