2009 juni concert "Vocale cocktail door de eeuwen heen" o.l.v. Didy Coljée